Opningstider butikk

Måndag - Fredag: 07.00-17.00

Laurdag: 09.00-14.00

Opningstider verkstad

Måndag - Fredag: 07.30-15.30

Laurdag: Stengt

Eiksenteret Voss er ein viktig del av HMV Maskin AS. Sjå nettsida til EIK-kjeden her:

HMV Maskin er sertifisert som Miljøfyrtårn. Les om ordninga her:

Dalen-2054_IMG_9029

Effektive løysingar for enklare skogsarbeid

Velkommen til HMV Maskin og Eiksenteret Voss, stadig di beste kjelde for solide skogsmaskiner! Her tilbyr vi eit utval av kvalitetsprodukt og maskiner for effektivt skogsarbeid. Med den nyaste teknologien og presis ingeniørkunst, kan du spare tid og krefter med våre kraftfulle vedkløyvar.

Kva gjer våre vedkløyvarar spesielle?

  1. Effektivitet: Vår kolleksjon av vedkløyvar er designa med fokus på å levere overlegne resultat. Dei kraftige motorane våre gir deg klyvingskraft som gjer det muleg å handtere ulike typar ved utan problem.
  2. Presisjon: Presisjon er nøkkelen til effektiv klyving. Vedkløyvane våre er konstruerte med den høgste graden av nøyaktigheit, slik at kvar kubikkcentimeter av veden blir delt med perfeksjon.
  3. Tryggleik: Din tryggleik er vår prioritet. Våre vedkløyvar er utstyrte med avanserte tryggleiksfunksjonar som sikrar at du kan arbeide med selvtillit og ro.
  4. Brukarvenlegheit: Vi forstår at vedklyving kan vere utfordrande, men med våre vedkløyvar blir det ein leik. Med intuitivt grensesnitt og enkel betjening, kan både erfarne brukarar og nybegynnarar nyte fordelane av våre verktøy.
  5. Haldbarheit: Investeringa di i ein vedkløyv skal vare i mange år framover. Våre vedkløyvar er bygde for å halde, med robuste materialar og ein konstruksjon som handterer krevjande arbeidsoppgåver.

Skogsmakskiner på Eik Senteret Voss

Produkta vi fører er nøye designa for å levere god ytelse og lang levetid. Mellom merka vi tilbyr er:

  1. Igland (Traktormonterte) Skogsmaskiner: Vår Igland-serie av skogsmaskiner som kan monterast på traktorar er eit døme på god ingeniørkunst. Desse maskinene er enkelt å montere, og dei gjer skogsarbeidet ditt meir effektivt. Med Igland-maskiner kan du handtere ulike skogsoppgåver utan problem.
  2. Dalen 2054 Vedmaskin: Dalen 2054 vedmaskin er ein nyvinning i skogsindustrien. Denne avanserte maskinen er laga for å handsame ved på ein effektiv måte, noko som sparar tid og innsats. Med presis kutting og solid konstruksjon får du pålitelege resultat med Dalen 2054.

Kvifor Velje HMV?

  1. Kvalitetssikring: Vi legg vekt på å tilby deg det beste. Alle våre produkt, blir grundig kontrollerte for å møte dei høgaste standardane i bransjen.
  2. Effektivitet og Ytelse: Våre skogsmaskiner er designa for å vere effektive og leveringsdyktige. Enten du jobbar med store eller små oppgåver, vil utstyret vårt prestere godt.
  3. Ekspertrettleiing: Vårt kunnskapsrike team står klare til å hjelpe deg med å finne den rette løysinga for dine skogsbehov. Vi har god innsikt i skogsarbeid og kan gi deg råd slik at du kan ta gode val.

Kom innom i butikken vår!

Kom innom butikken vår og sjekk ut utvalet. Våre fagekspertar gir deg svært gjerne ei omvisning av maskinene som me har utstilt.

Kjekt om du deler!