HMV Voss

Vossavinsjen skapte HMV.
HMV skapar ny næring.

Stolte tradisjonar. Ny næring.

Om HMV

Bilverkstaden AS Autoreparasjon vart skipa i 1934, og fekk seinare navnet Hordaland Mekaniske Verkstad AS. Etter den tid har HMV vorte eit kjent merkenamn saman med Vossavinsjen. Eit godt kjenneteikn på HMV er ei verksemd som stadig har endra seg.

Det karakteristiske for HMV er å tenkja nytt og gjera ting på ein ny og framtidsretta måte. HMV sine tradisjonar er nyskaping i smått og stort. Det er nerven i HMV - også idag.

Dei tre skiparane av AS Autoreparasjon

Dei tre skiparane av AS Autoreparasjon som seinare vart HMV. Frå venstre Lars Rørlien, Hermand Hovland og Georg Hana

HMV representerer i dag nye næringar, og ei nyskapande framtid.
Den består av HMV Voss Eigedom AS og HMV Voss AS som eig dei 4 selskapa:

I HMV var dei spesielt flinke til å omstilla seg. Dei var gode på å pønska ut nye løysingar som gjorde ting enklare enn før. Samtidig var dei villige til å slutta med ting som var gått ut på dato, og finna på noko nytt

Hofseth, forfattaren av jubileumsboka

Organisasjonsnummer: 982 731 836

Dagleg leiar: Georg Hana

Telefonikon